Публічна оферта - iPlan
logo iPlan
logo iPlan
logo iPlan

Публічна оферта

За цією офертою ми надаємо консультаційні послуги у сфері фінансового планування, оподаткування та інформаційних технологій на умовах пакетів «iPlan Start» та «iPlan Family» («Послуги»).

Якщо ви оплатили рахунок, то автоматично прийняли умови цієї оферти.

Для надання Послуг за цією офертою, iPlan може залучати треті сторони (в тому числі за договорами комісії). iPlan може розкривати конфіденційну інформацію залученим третім сторонам, у обсязі, необхідному для виконання їх обов’язків. iPlan гарантує, що з такими залученими третіми сторонами укладено договори про нерозголошення конфіденційної інформації.

Умови оферти є обов’язковими для всіх користувачів послуг iPlan («Клієнтів»).

Послуги

Пакети. iPlan пропонує вам декілька пакетів послуг на вибір.

«iPlan Start»«iPlan Family» 
Послуги-фінансово-інвестиційний план;-фінансово-інвестиційний план;
-шаблон розрахунку капіталу Клієнта та аналізу активів;-шаблон розрахунку капіталу Клієнта та аналізу активів;
-шаблон ведення та аналізу сімейного бюджету, поради щодо ефективності ведення записів та аналітики;-шаблон ведення та аналізу сімейного бюджету, поради щодо ефективності ведення записів та аналітики;
-доступ до вікіпедії Клієнтів;-доступ до вікіпедії Клієнтів;
-доступ до всіх матеріалів проєкту Сімейний Бюджет;-доступ до всіх матеріалів проєкту Сімейний Бюджет;
-доступ до закритої спільноти українських інвесторів у мережі Facebook;-доступ до закритої спільноти українських інвесторів у мережі Facebook;
-огляд доступних інвестиційних інструментів, їх характеристики та ризики;-огляд доступних інвестиційних інструментів, їх характеристики та ризики;
-роз’яснення щодо оподаткування інвестиційних доходів та сплати податків громадянами України;-роз’яснення щодо оподаткування інвестиційних доходів та сплати податків громадянами України;
-аналіз дитячих цілей;
-допомога по страховим продуктам;
-інші умови вказані на сайті iPlan.ua.-інші умови вказані на сайті iPlan.ua.
Тривалість4 місяці12 місяців
Вартість450 доларів США900 доларів США
Оплата100% передоплата50% передоплата, 50% доплата протягом строку надання послуг відповідно до рахунку на оплату

Перехід з пакету “Start” на “Family”

Перехід між пакетами. У Вас є можливість протягом дії пакету послуг “iPlan Start” зробити перехід на пакет послуг “iPlan Family” з доплатою в розмірі 450 доларів США. В цьому разі послуги за пакетом послуг “iPlan Family” надаються з дати доплати по 365й день від дати оплати за пакет послуг “iPlan Start”.

Аналіз фінансового стану та потреб 

Визначення цілей. iPlan організовує установчу зустріч-консультацію, впродовж якої ви надаєте інформацію про свої цілі, заповнюючи анкети або таблиці.

Ви повідомляєте iPlan, якщо належите до категорії політично значущих осіб за українським законодавством.

Фінансовий аналіз. Ви надаєте інформацію про свої поточні активи, доходи та витрати заповнюючи таблиці (за бажанням) та анкету ризик-профілю.

Фінансово-інвестиційний план 

Після одержання необхідної інформації iPlan протягом 5 робочих днів готує та надає вам для ознайомлення фінансово-інвестиційний план.

Ми разом обговорюємо фінансово-інвестиційний план, коригуємо та затверджуємо його. 

iPlan супроводжує реалізацію плану та надає вам індивідуальні консультації. 

iPlan може консультуватись щодо надання Послуг з такими фахівцями: В’ячеславом Масленніковим, Любомиром Остапівим, Сергієм Мікуловим.

iPlan за вашою згодою може залучати для виконання окремих завдань інших спеціалістів (фінансових радників, перекладачів, аудиторів). 

Попередньо погодивши з вами, iPlan може листуватися з третіми особами від свого чи від вашого імені для виконання умов оферти.

Наприклад, листування з брокерами з цінних паперів, страховими компаніями, банками, податковими органами.

Результати та їх моніторинг 

iPlan здійснює щорічний огляд вашого капіталу та дохідності інвестиційних активів. Ми можемо періодично зустрічатися для моніторингу динаміки досягнення цілей.

Ви можете звернутися до iPlan за роз’ясненнями отриманих рекомендацій.

Оплата

Валюта. Ви оплачуєте обрану Послугу у гривнях за курсом, який повідомлено письмово (зокрема, вказано у рахунку).

Спосіб оплати. Ви можете оплатити Послугу безготівково.

Порядок оплати. iPlan надсилає вам рахунок для оплати послуг.  Ви оплачуєте рахунок протягом 3 днів з дати його отримання. 

Ви оплачуєте витрати на залучення додаткових спеціалістів (перекладачів, аудиторів, інших консультантів). 

Конфіденційність 

Вся інформація, яка стосується договору, укладеного на підставі цієї оферти  («Договір»), крім факту співпраці та характеру наданих послуг, яка не є загальнодоступною та стала відомою Сторонам внаслідок укладення або виконання умов Договору, є конфіденційною.

Сторони зобов’язуються не розголошувати та не розкривати Конфіденційну інформацію третім особам та використовувати її лише для виконання умов Договору.

Розголошення Конфіденційної інформації. iPlan за вашою згодою може розмістити відгук клієнта про сервіс на сайті iPlan.ua. Ви за згодою iPlan можете передавати третім особам отримані від iPlan матеріали та рекомендації. Ви можете розміщувати публічний відгук щодо роботи iPlan в мережі Інтернет та соціальних медіа.

Застереження щодо відповідальності iPlan

iPlan не гарантує прибутковості вкладень, надійності можливих інвестицій та стабільності розмірів можливих доходів. Інвестування є ризиковою справою, вартість інвестиційних інструментів може коливатися. 

Результати інвестування в минулому не є гарантією отримання доходів в майбутньому.  

iPlan не відповідає за подачу вашої податкової звітності, сплату податків та наслідки прийняття будь-яких рішень. 

Індивідуальні консультації та рекомендації, надані одним із фахівців чи партнерів iPlan, можуть відрізнятися від думки інших.

Вирішення спорів  

Ми спробуємо не сперечатись 🤝 Якщо виникне спір, будемо намагатися вирішити його мирно, шляхом перемовин. 

Якщо спір не вдасться вирішити шляхом перемовин, ми залучимо представника Українського Центру Медіації.

Якщо вирішити спір в досудовому порядку протягом 30 днів буде неможливо, ми передамо справу на розгляд третейського суду при ТПП України. 

Строк дії та розірвання Договору

Договір набирає чинності з моменту його укладання та діє протягом терміну тривалості обраного пакету послуг відповідно до умов Договору.

Договір є автоматично продовженим, якщо ви оплатили рахунок на подовження відповідного пакету послуг. 

Будь-яка зі сторін може розірвати Договір, письмово попередивши про це іншу не менше, ніж за 30 днів до бажаної дати розірвання. 

Якщо iPlan бажає достроково розірвати Договір, то поверне вам кошти за ненадані послуги. 

Якщо ви бажаєте достроково розірвати Договір, то iPlan не зможе повернути вам кошти.  

У випадку, якщо ви не продовжуєте користування пакетом послуг на новий термін або у випадку розірвання Договору з будь-яких інших причин, iPlan має право закрити доступ до всіх файлів та ресурсів, які були надані протягом дії договору. 

Зміни до Оферти

iPlan може в будь-який час на власний розсуд змінювати умови оферти. 

Зв’яжіться з нами

Якщо у вас є питання, коментарі, зауваження або ви бажаєте отримати акт наданих послуг напишіть нам на електронну пошту hello@iplan.ua.

Дата набрання чинності: 01 січня 2023 року.

ТОВ «Айплан.юа» («iPlan»)

Код ЄДРПОУ: 43805305

Если Вы хотите продолжить сотрудничество, свяжитесь с Вашим планером и обсудите все вопросы.

Якщо Ви бажаєте продовжити співпрацю, зв'яжіться з Вашим планером та обговоріть всі питання