ua

ru

en

Новини

Новини

Виплата доходів ФОПом орендарем.

Виплата доходів ФОПом орендарем.

Податкова консультація щодо виплати доходів від оренди майна на користь орендодавця фізичної особи з боку орендаря фізичної особи підприємця. Надана нашім партнером компанією «Фінасистент».

1. Чи є ФОПи орендарі податковими агентами за доходами, які вони виплачують фізичній особі орендодавцю?

Податковими агентами щодо податку на доходи фізичних осіб, окрім інших, є і самозайнята особа (п. 14.1.180 Податкового кодексу України). В свою чергу самозайнята особа — платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність (тобто ФОП) за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності (п. 14.1.226 ПКУ).

2. Чи зобов’язані такі податкові агенти повідомляти орендодавця про суму утриманого та/або сплаченого податку.

Так. Це має бути відображено в Договорі, і враховуватися кожного місяця під час нарахування і сплати орендної плати. Окрім того, податковий агент зобов’язаний подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку (п. 176.2. ПКУ).

3. Чи зобов’язані такі податкові агенти повідомляти орендодавця про те що виплачений дохід є без утриманого податковим агентом податку.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 ПКУ (п. 168.1.1 ПКУ). В перелік видів доходів з яких утримується ПДФО належить «дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 ПКУ (п. 164.2.5. ПКУ). Висновок: утримання податку є обов’язковим.

4. Чи повинен орендодавець фізична особа декларувати дохід від оренди свого майна, якщо дохід за цим майном виплачує ФОП (який є податковим агентом).

Обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи: від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу; виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом ( п. 179.2 ПКУ). Висновок, якщо орендодавець фізична особа отримував доходи лише від податкового агента, декларування не є обов’язковим.

5. Хто повинен декларувати такий дохід – орендар ФОП (податковий агент) або орендодавець фізична особа.

Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані (п. 176.2. ПКУ): а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок; б) подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.
Висновок: Податковий агент зобов’язаний нарахувати податок, сплатити його у встановлені терміни до державного бюджету, відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відомості про суми нарахованої (виплаченої) фізичній особі орендної плати і суми утриманого (перерахованого) ПДФО з відповідною ознакою доходу.

6. Яка відповідальність ФОПа орендаря, якщо він не утримує податки як податковий агент орендодавця.

В разі встановлення факту не виконання зобов’язань з нарахування і сплати податків Податкова може ініціювати позачергову перевірку ФОП з метою виявлення факту порушення вимог Законодавства. Результатом такої перевірки може стати Акт з відображенням фактів порушень, сум недоїмки по сплаті податків, накладання штрафних санкцій як за несвоєчасну сплату зазначених податків але і виявлених порушень ведення обліку, оформлення господарських операцій, тощо.

7. Яка відповідальність орендодавця, якщо він отримує дохід від оренди власного майна від орендаря ФОПа, якщо такий ФОП не утримав податок, за не декларування такого податку та за не сплату податків, які повинен був утримати податковий агент.

Як зазначено в п. 4, якщо орендодавець протягом року отримував дохід виключно від податкових агентів, його обов’язок щодо подання Декларації вважається виконаним. У випадку, якщо подання такої Декларації все ж є необхідною, Орендодавець може самостійно, на підставі розрахункових документів, актів виконаних робіт, положень Договору оренди, тощо, внести відповідні дані в розділ Декларації, і вказати суми нарахування, утримані податки агентом. Під час камеральної перевірки декларації податковою, розбіжності з даними , які надано або не надано Орендарем, податкова може звернутися з запитом на додаткову інформацію, щоб мати підстави для ініціювання дії про які описано в пункті 6.

Поділитися:
Якщо Ви бажаєте продовжити співпрацю, зв’яжіться з Вашим планером та обговоріть всі питання
Інфографіка Шлях клієнта_PRO
Інфографіка Шлях клієнта_Family
Інфографіка Шлях клієнта_Start