Доходности ОВГЗ и депозитов, ноябрь 2021 - iPlan

Доходности ОВГЗ и депозитов, ноябрь 2021